Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια φαρμάκων με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια φαρμάκων με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Prokiriksi 1_2011 FarmakaΤιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

TIMOLOGHSH FARMAKEYTIKON PROIONTONΠέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών συνταγογράφησης και κατόπιν απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ (9η Συνεδρίαση/20-5-2011 (θέμα 6ο)) καθορίζεται η εφαρμογή από 1η Ιουνίου 2011 της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους τουΟΓΑ στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

e-Syntagografisi_OGAΤρίτη, 24 Μαΐου 2011

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση και τις συγχωνεύσεις μονάδων της 2ης ΥΠΕ

Το Σχέδιο προτάσεων για τις συνενώσεις και τη λειτουργική αναδιάρθρωση των νοσοκομείων, των κλινικών, των εργαστηρίων και των υπηρεσιών των νοσοκομείων του Πειραιά, της Δυτικής Αττικής και του Αιγαίου, ανακοίνωσαν η διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Χριστίνα Παπανικολάου και οι υποδιοικητές Σ. Ζώτος και Χ. Πλάτσης.

Η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ αναφέρει στην εισήγησή της ότι η χωροταξική κατανομή και τα μεγέθη των Νοσοκομειακών Μονάδων της 2ης ΥΠΕ δεν επιτρέπουν τη Διοικητική τους ενοποίηση, δηλαδή την ενιαία Διοίκηση δύο ή περισσότερων Νοσοκομείων, σε ότι αφορά τουλάχιστον τα Νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής.

Ωστόσο, θεωρείται απολύτως εφικτή και αναγκαία η λειτουργική ομαδοποίηση ανά κατηγορίες Νοσοκομείων και κυρίως η ενοποίηση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών.

Πρόταση για ανάπτυξη Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής

Τα μέλη της διοίκησης της 2ης ΥΠΕ προτείνουν στο υπουργείο Υγείας την ανάπτυξη τουλάχιστον ενός Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, της οποίας ο πληθυσμός έχει ραγδαία πολλαπλασιασθεί την τελευταία πενταετία, τη στογμή που η χωροταξική κατανομή των νοσοκομείων της μεγάλης αυτής περιοχής εμφανίζει ευρύτατη γεωγραφική διασπορά.

Το νοσοκομείο «Αγ. Βαρβάρα»

Σε ότι αφορά το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ προτείνει

την μετατροπή του σε πρότυπο Δημόσιο Διαγνωστικό Κέντρο και Κέντρο παροχής ΠΦΥ με πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου ενοποίησης του Πρωτοβάθμιου χώρου παροχής υπηρεσιών, μέσω του ΕΟΠΥΥ. Το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα έχει μέση πληρότητα 39%, 150 Νοσηλευτές και περίπου 100 Ιατρούς, στοιχεία που δείχνουν ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο αποτελεί αρνητικό παράδειγμα κατασπατάλησης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία: ΨΝΑ «Δαφνί» και ΨΝΑ «Δρομοκαϊτειο»

Για τα δύο Ψυχιατρικά νοσοκομεία προτείνεται η λειτουργική αναδιάρθρωση αυτού του υγειονομικού συμπλέγματος και των εκατοντάδων δομών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και φιλοξενίας που διαθέτει.

Συγκεκριμένα προτείνονται:

α. Η δημιουργία τμημάτων Ψυχιατρικής εξειδίκευσης: Ψυχοδικαστικό, Οξείας Νοσηλείας, περίθαλψης χρόνιων οργανικών ψυχοσυνδρόμων (π.χ. άνοια, Alzheimer), μέσης διάρκειας Νοσηλείας κ.λ.π.

β. Η δραστική μείωση των κλινών

γ. Η φιλοξενία μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο ΨΝΑ «Δρομοκαίτειο»

δ. Η επαναξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας όλων των εξωνοσοκομειακών δομών περίθαλψης και φιλοξενίας (Κ.Ψ.Υ., Ξενώνες κ.λ.π.)

Ειδικά Νοσοκομεία: Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά»

Προτείνεται η επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση του Ν.»Μεταξά» με τα άλλα δύο ογκολογικά Νοσοκομεία του λεκανοπεδίου («Άγιος Σάββας και «Άγιοι Ανάργυροι»), μέσω κοινού ογκολογικού Συμβουλίου/ Επιτροπής.

Ενοποίηση υπηρεσιών, κοινή χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας

Η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ κρίνει ότι θα πρέπει να γίνεται κοινή χρήση της εξειδικευμένης ιατρικής τεχνολογίας ανάμεσα στις μονάδες υγεάις της 2ης ΥΠΕ και προτείνει επίσης την ενοποίηση:

-- της τεχνικής υπηρεσίας ανά ομάδα νοσοκομείων,

-- της υπηρεσίας εστίασης και παραγωγής και διανομής γευμάτων, εγκατεστημένης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του «Αττικόν» Νοσοκομείου με παράλληλη ανάπτυξη δικτύου διανομής για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ

-- της υπηρεσίας καθαρισμού ιματισμού (πλυντηρίων) επίσης εγκατεστημένης στο «Αττικόν», με ανάλογο δίκτυο συλλογής και διανομής για την εξυπηρέτηση του συνόλου των νοσοκομείων του Πειραιά.

Διασπορά τμημάτων και κλινικών- Συνενώσεις και Μεταφορές

Με βάση τα διεθνή και Ευρωπαϊκά standards η λειτουργία ορισμένων μονάδων υψηλής εξειδίκευσης (π.χ. Νευροχειρουργικά ή Καρδιοχειρουργικά τμήματα), Μονάδες αποκατάστασης εγκαυμάτων, Μονάδες εξειδίκευσης σε μικροχειρουργικές επεμβάσεις, Μονάδες Μεταμοσχεύσεων κ.λ.π.) ακολουθεί τα ποσοστά νοσηρότητας του πληθυσμού, είναι δηλαδή συνάρτηση της συχνότητας και της βαρύτητας των περιστατικών.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η ανάπτυξη τέτοιου είδους μονάδων στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου βρίσκεται και ο μεγαλύτερος αριθμός κλινών και Νοσοκομείων παρουσιάζει απόλυτη αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Ενώ, αποδεδειγμένα π.χ. απαιτούνται περισσότερες κλίνες ΜΕΘ, διαθέτουμε αντιθέτως μεγάλο αριθμό Νευροχειρουργικών και Καρδιοχειρουργικών κλινών. Στη 2η ΥΠΕ π.χ. και τα 4 γενικά νοσοκομεία διαθέτουν Νευροχειρουργικές

κλινικές, ενώ μία 5η Νευροχειρουργική Κλινική πρόκειται να αναπτυχθεί στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», για ένα πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου.

Επομένως η οποιαδήποτε λειτουργική αναδιάρθρωση θα πρέπει να στοχεύει και στον χωροταξικό και λειτουργικό εξορθολογισμό των υπερεξειδικευμένων τμημάτων, μέσω της δημιουργίας ειδικών κέντρων υψηλής εξειδίκευσης ανά ομάδα Νοσοκομείων, λαμβάνοντας υπόψη πληθυσμιακά κριτήρια.

Συνενώσεις ομοειδών κλινικών στο ίδιο νοσοκομείο- Μεταφορά κλινικών μεταξύ των Νοσοκομείων της ίδιας ή άλλης ΥΠΕ

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στη 2η ΥΠΕ παρατηρείται έλλειψη κλινών Πνευμονολογικής, με συνέπεια τη δυσλειτουργία των δύο κλινικών τόσο του Γ.Ν. «Νίκαιας» όσο και του Π.Γ.Ν «Αττικόν», όπου παρατηρούνται προβλήματα υπερσυγκέντρωσης περιστατικών, ιδιαίτερα μετά την εφημερία.

Η διατήρηση επίσης μεγάλου αριθμού Ορθοπεδικών κλινικών στο «Ασκληπιείο Βούλας», θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.

Νησιωτική περιοχή του Αιγαίου

Η βιωσιμότητα και η βελτίωση της λειτουργίας του αποτελεί ζήτημα μείζονος Εθνικής και Κοινωνικής σημασίας, σε ότι αφορά την κάλυψη σε υπηρεσίες Υγείας των κατοίκων των παραμεθορίων και απομακρυσμένων αυτών περιοχών, αλλά και των πολυάριθμων εποχικών επισκεπτών τους.

Με αυτό το σκεπτικό η 2η ΥΠΕ θεωρεί αναγκαία:

1. Τη διατήρηση ενιαίας περιφερειακής Διοίκησης για το Αιγαίο και κοινής εποπτεύουσας Αρχής (2η ΥΠΕ), ώστε να είναι εφικτή η διαρκής τροφοδότησή του με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Η αναγκαία αυτή διασύνδεση μπορεί να ενισχυθεί και να καταμεριστεί λειτουργικά στις Μεγάλες Νοσοκομειακές Μονάδες της 2ηςΥΠΕ (ή και άλλων ΥΠΕ).

2. Την οργανωτική επιμέρους ανασυγκρότηση των Μονάδων ΠΦΥ του Αιγαίου (ΚΥ και ΠΠΙ), βάσει του υπάρχοντος σχεδιασμού, με την λειτουργία σχετικής επιτροπής, για την προτύπωση λειτουργιών, υπηρεσιών και διακομιδών.

3. Την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοτροφοδότησης του Υγειονομικού Συστήματος στο Αιγαίο, με πόρους που μπορεί να προέλθουν από την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού και γενικότερα την παροχή Υπηρεσιών Υγείας σε Ευρωπαίους πολίτες ή πολίτες τρίτων χωρών.

Η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, μετά την ολοκλήρωση και ψήφιση του σχετικού Νομοθετήματος μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών, αναφέρουν τα μέλη της 2ης ΥΠΕ. Η εφαρμογή εξαρτάται από την ταχύτητα έκδοσης των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και αποφάσεων και από τον ρυθμό διεκπεραίωσης ενδεχόμενων παρεμβάσεων σε επίπεδο υποδομών.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.2dype.gr/index.php/diafania/2011-05-23-11-34-32

Tags:

· Υπουργείο

· Επικαιρότητα

· 2η ΥΠΕ

· νοσοκομεία Πειραιά

· Σωτήρης Ζώτος

· Χριστίνα ΠαπανικολάουΕπικαιροποιημένος Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

Από το ΥΥΚΑ δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ο Επικαιροποιημένος Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

Ο κατάλογος περιέχει φαρμακευτικά προϊόντα για την χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή(κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.


Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο από την σύνδεση:

4ΑΘΔΘ-Π-signed.pdfΤετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Απόφαση και Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Ανακοινώθηκε από το ΥΥΚΑ το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με ισχύ από την Παρασκευή 20 Μαϊου 2011.


Μεταφόρτωση της Απόφασης:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 18-5-11Μεταφόρτωση του Δελτίου Τιμών:

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων DELTIO051711Διαδικασία καταβολής πρόσθετων αμοιβών

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΟΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗΣ"

ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ !!!

Μέσα στην καταχνιά που μας περιβάλει μια ομάδα φαρμακοποιών (όχι απαραίτητα νοσοκομειακών) αποφάσισε να κάνει κάτι δημιουργικό και διασκεδαστικό και μας προσκαλεί…

Ειρήνη Τσικαλάκη


Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Ζητούνται διευκρινίσεις για την εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. ΔΥΓ 3 α/οικ 32294 (ΦΕΚ 559/8.4.2011)

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.grΑθήνα 12-5-2011
Αρ. πρωτ.: 307

Προς : Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κ. ΔημόπουλοΘΕΜΑ: Ζητούνται διευκρινίσεις για την εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης


Κύριε Γενικέ,

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. ΔΥΓ 3 α/οικ 32294 (ΦΕΚ 559/8.4.2011) που αφορά τον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή, αλλά από 2/5/2011 δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης- «αρνητική λίστα ΕΟΦ».

Από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, όπως γνωρίζετε, εξυπηρετούνται οι οικονομικά αδύνατοι και οι πολιτικοί πρόσφυγες.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν η παραπάνω απόφαση αφορά και αυτή την κατηγορία των ασθενών.

Δεδομένου του «κλειστού» προϋπολογισμού των Κρατικών Νοσοκομείων για το 2011 και επειδή προς το παρόν το σχετικό κόστος επιβαρύνει το ΕΣΥ, αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας.

Με τιμή
Για το Δ. Σ. ΠΕΦΝΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ..................... Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc .......... ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ MSc
Κοινοποίηση:
- Υφυπουργό Υ.Κ.Α κ. Τιμοσίδη
- Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων κ. ΚαραπάνοΚυριακή, 15 Μαΐου 2011

Διενέργεια Διαγωνισμών για την Προμήθεια των Φαρμάκων

Προτάσεις που κατέθεσε στην επιτροπή για το Νοσοκομειακό Φάρμακο σχετικά με την διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια των φαρμάκων στο Ε.Σ.Υ η κ. Αλίκη Τσακάλου, Διευθύντρια του Φαρμακείου του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ζούμε σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, τα μέτρα που αποφασίζονται έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και είναι άδικο τα ελλείμματα να καλυφθούν ειδικά στον τομέα της Υγείας από εισπρακτικά μέτρα, μειώσεις μισθών ή μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Μπορούν να καλυφτούν από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά στον τομέα των προμηθειών και των φαρμακευτικών δαπανών. Είναι δίκιο να θιχτεί καταρχήν η σπατάλη και η διαπλοκή. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί πρωτοστατήσαμε στην εφαρμογή της νέας φαρμακευτικής πολιτικής που βασικό της στοιχείο έχει την μείωση των τιμών των φαρμάκων. Ακολουθώντας στην αρχή ένα μοναχικό και δύσκολο δρόμο με έντονες αντιπαραθέσεις με τα συμφέροντα, που συνεχώς μας απειλούν με ασφαλιστικά μέτρα , στηριγμένοι σε ένα άρθρο(439 )της αγορανομικής διάταξης 14/89 , που ήταν κρυμμένο ως επτασφράγιστο μυστικό για 20 χρόνια, στην αρχή λίγοι , μετέπειτα περισσότεροι και αργότερα και με την στήριξη της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, πετύχαμε μέσω διαπραγματεύσεων εκπτώσεις έως και 60% επιπλέον της νοσοκομειακής τιμής των φαρμάκων εξοικονομώντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τον Δημόσιο τομέα Υγείας. Το κυριότερο όμως είναι ότι αναδείξαμε με την θετική μας δράση την αναγκαιότητα της διενέργειας των διαγωνισμών για την προμήθεια των φαρμάκων ως ένα σημαντικό μέτρο που θα συμβάλλει στην μείωση των φαρμακευτικών δαπανών και με ικανοποίηση υποδεχτήκαμε την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την έναρξη των διαγωνισμών και στα φάρμακα.

Μετά την θετική απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και την δημοσίευση του νόμου για την διενέργεια των διαγωνισμών για την προμήθεια των φαρμάκων ΔΥΓ 3α/14801 ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 317 / 25 Φεβρουαρίου 2011, καταθέτω αναλυτικά τις σκέψεις μου με στόχο την άμεση έναρξη της διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια των φαρμάκων στο ΕΣΥ σύμφωνα με την νέα νομοθεσία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1.Οι διαγωνισμοί πρέπει να είναι διεθνείς , να προκηρύσσονται για κατηγορίες δραστικών ουσιών σε επίπεδο 2 ή 3 της κατηγοροποίησης ATC και να αφορούν όλες τις δραστικές ουσίες ανά θεραπευτική κατηγορία ή τις υποκατηγορίες τους. Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχτεί δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα όμοιας δραστικής ουσίας, αλλά και τα αντίστοιχα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα με πρωτότυπα που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας συμμετέχοντας στις διαγωνιστικές διαδικασίες να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τα αντίστοιχά τους. Η προκήρυξη να είναι ανά κατηγορίες δραστικών αλλά το αποτέλεσμα των διαγωνισμών να είναι ο μειοδότης ανά δραστική ουσία. – Συγχρόνως με τα επιστημονικά κριτήρια τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για όλες τις δραστικές ουσίες ανά θεραπευτική φαρμακολογική κατηγορία πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψιν στην δημιουργία των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. - Η συμμετοχή των φαρμακευτικών εταιρειών στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχτούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν τα φαρμακευτικά τους ιδιοσκευάσματα (πρωτότυπα ή γενόσημα) στα Νοσοκομειακά Συνταγολόγια. - Τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στον διαγωνισμό είναι μικρότερη από την Νοσοκομειακή Τιμή μείον 5% , απαλλάσσονται από την υποχρέωση του REBATE που έχει προβλεφθεί από τον Νόμο 3918 ΦΕΚ 2/3/2011.

2.Οι φαρμακευτικές εταιρείες να καταθέτουν τις προσφορές τους εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας σε ξεχωριστούς φακέλους ανά δραστική ουσία και θεραπευτική –φαρμακολογική κατηγορία με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την οργάνωση αξιόπιστου ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας των διαγωνισμών, που θα έχει την γενική αποδοχή όλων των ενδιαφερόμενων. Να παρθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε κανείς να μην αμφισβητήσει το αδιάβλητο των διαγωνισμών .

3.Να καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής (εγγυητικές επιστολές ανάλογα με το ποσό, άδεια κυκλοφορίας από ΕΜΕΑ ή από ΕΟΦ (μίας χώρας ή πολλών), δυνατότητες νοσοκομειακής συσκευασίας, διάρκεια κυκλοφορίας στην αγορά του φαρμάκου , ιστορικό της εταιρείας που να αποδεικνύει την αξιοπιστία της και με σεβασμό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες για την πριμοδότηση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας.

4.Υπεύθυνοι φορείς για την οργάνωση των διαγωνισμών προτείνω να είναι: α) Η ΕΠΥ για τις δραστικές ουσίες των Ανατομικών κατηγοριών που κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό των φαρμακευτικών δαπανών όπως τα Φάρμακα παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος, τα Φάρμακα κατά των λοιμώξεων, τα Αντινεοπλασματικά - ανοσοκατασταλτικά , τα Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος, τα Φάρμακα παθήσεων κεντρικού νευρικού συστήματος και τα φάρμακα υψηλού κόστους. β) Οι υπόλοιπες δραστικές ουσίες που περιέχονται στις υπόλοιπες 12 ανατομικές κατηγορίες να μοιραστούν ανά ανατομική κατηγορία στις επτά ΥΠΕ . Η κάθε ΥΠΕ να οργανώσει διαγωνισμούς και για τις υπόλοιπες ΥΠΕ( δηλαδή για τις συνολικές ανάγκες) ανά θεραπευτική κατηγορία . γ)Τα νοσοκομεία θα μπορούν να διενεργήσουν διαγωνισμούς για δραστικές ουσίες που τυχόν δεν θα έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα.

5.Οι διαγωνισμοί πρέπει να αναφέρουν χρονική διάρκεια ισχύος ενός έτους την αιτούμενη ετήσια ποσότητα σε φαρμακευτικές μονάδες και την αρχική τιμή που θα ορίζεται από τον πολλαπλασιασμό των καθορισμένων φαρμακευτικών μονάδων επί την ανώτατη τιμή που θα ορίζει το τελευταίο δελτίο τιμών των φαρμάκων. Επειδή το δελτίο τιμών περιέχει συνήθως τις τιμές ανά συσκευασία να γίνεται μετατροπή της τιμής ανά φαρμακευτική μονάδα.

6.Η χρονική διάρκεια ενός έτους για τους διαγωνισμούς να ισχύει υπό την αίρεση ότι από την μετέπειτα ανακοίνωση των δελτίων τιμών κατά την διάρκεια του έτους δεν θα προκύψουν νέες τιμές που θα είναι χαμηλότερες από την κατακυρωθείσα τιμή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος από τον διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση για την διατήρηση της ισχύος του διαγωνισμού να απαιτείται συμφωνία νέας τιμής μειωμένης κατά 5% τουλάχιστον από την νέα νοσοκομειακή τιμή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας να κηρύσσεται νέος διαγωνισμός.

7.Οι διαγωνισμοί πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα με στοιχεία που θα δώσουν τα Νοσοκομεία για τις αναγκαίες ετήσιες ποσότητες. Οι συνθήκες της περιόδου που διανύουμε επιβάλλουν την άμεση έναρξη των διαγωνισμών και την ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα εάν δεν καταφέρουμε στην αρχή να καλυφτούν όλα τα φάρμακα και το σύνολο των αναγκών ή ξεκινήσουν με τον παραδοσιακό τρόπο των διαγωνισμών και όχι τον ηλεκτρονικό.

8. Η παράδοση των φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες που θα κερδίσουν στους διαγωνισμούς να γίνεται ανά Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις παραγγελίες που θα λαμβάνουν από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Μέσω του διπλογραφικού συστήματος να υπάρχει παρακολούθηση από την ΕΠΥ των παραγγελιών των φαρμακείων και στατιστική ανάλυση των στοιχείων.

9. Οι διαγωνισμοί πρέπει να αποτελούν πλέον συνήθη καθημερινή δραστηριότητα των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι ένα σημαντικό όπλο μαζί με άλλα αναγκαία όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το διπλογραφικό σύστημα και η ενιαία κωδικοποίηση, η συνταγογράφηση με την δραστική ουσία, η δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων τουλάχιστον για τις βασικές ασθένειες, η εθνική πολιτική για την προώθηση των γενόσημων φαρμάκων ,η αντιμετώπιση της παραπλανητικής προπαγάνδας που παρουσιάζουν τα γενόσημα ως μειωμένης αποτελεσματικότητας, τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει η διαπλοκή των στελεχών του ιατρικού τομέα με τις φαρμακευτικές εταιρείες ,οι νοσοκομειακές συσκευασίες και η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις τιμές των φαρμάκων, μέτρα που αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας φαρμακευτικής πολιτικής και θα συμβάλλουν καθοριστικά στη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό στον τομέα της Υγείας .

10. Η διενέργεια διαγωνισμών είναι το ποιο σημαντικό μέτρο για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας να προμηθευόμαστε τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας και ελέγχονται για την ποιότητά τους από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα της Ε.Ε, στις όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, ώστε να εξασφαλίζουμε με τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες όλες τις αναγκαίες φαρμακοθεραπείες για τους ασθενείς . Σε ποιο κατώτερο σημείο μπορούν να φτάσουν οι τιμές μόνο ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών θα το αποφασίσει και υποχρέωσή μας είναι να αναπτυχτεί ελεύθερα, με πλήρη διαφάνεια και αδιάβλητες διαδικασίες.

Με εκτίμηση

Τσακάλου Αλίκη

Διευθύντρια του Φαρμακείου του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑΠαρασκευή, 13 Μαΐου 2011

ΠΔ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΦΕΚ73-6,4,2006

Λεπτομέρειες εφαρμογής της νοσοκομειακής συσκευασίας για τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα
ΠΟΙΕΦΣΕΚ Θλίψη και οδύνη για τη στυγερή δολοφονία του άτυχου συναδέλφου μας ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΝΤΑΡΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΚΛΑΔΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ U.I.A.D.M.
(UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DELEGUES MEDICAUX)
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 2492/92 Π.Α.

Αρ. Πρωτ.: 165 Αθήνα, 12/05/2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θλίψη και οδύνη

για τη στυγερή δολοφονία του άτυχου συναδέλφου μας ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΝΤΑΡΗ


Εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας για τη δολοφονία του συναδέλφου μας Μανώλη. Ταυτόχρονα, όμως, εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας, γιατί το κέντρο της Αθήνας έχει υποδουλωθεί στους εμπόρους ναρκωτικών, στους νταβατζήδες, στις συμμορίες διαφόρων εθνικοτήτων και σε γκέτο κάθε λογής εγκληματικών και κακοποιών στοιχείων, με την ανοχή του Κράτους και την πλήρη απουσία στοχευμένης αστυνόμευσης.

Στην οικογένεια του Μανώλη, τα παιδιά του, τη γυναίκα του και τους γονείς του, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε το αίμα του να είναι το τελευταίο και η αφορμή για να απελευθερωθεί η Αθήνα.

Στη νεογέννητη κορούλα του, που τα γεννέθλιά της θα είναι στη μνήμη του πατέρα της, της ευχόμαστε όταν θα μεγαλώσει να βρει μια πόλη ανθρώπινη και ασφαλή για να χτίσει τα όνειρά της.


Η Εκτελεστική Επιτροπή


Χαλκοκονδύλη 56 – 10432 ΑΘΗΝΑΤηλ.: 210-52.24.070, 210-52.35.331 – Fax: 210-52.35.331

56, Halkokondili st., Athens 10432 Hellas, Tel.: +30.210.52.24.070, +30.210-52.35.331 – Fax: +30.210-52.35.331

www.poie.gr - e-mail: poie@otenet.grΤετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ - Απρίλιος 2011

Κατάσταση πρωτοτύπων-αντιγράφων φαρμάκων - Απρίλιος 2011

H ταξινόμηση έγινε με τα κριτήρια των ισχυουσών διατάξεων και των δεδομένων των φακέλων των αντιστοίχων αδειών κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία προμηθειών φαρμάκων από τα Νοσοκομεία.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ:

http://www.eof.gr/assets/MARKETEDDRUGSATCCONTROLLED042011.xlsΠέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν.3459/06 περί ναρκωτικών

LAFEN TRANSDERMHYPNONORMΤετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104

www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα 4-5-2011

Αρ. πρωτ.: 304

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ω Ν

Στις 3-5-2011 το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ν.Ι Ένωσης οργάνωσε συνάντηση στο Υ.Υ.Κ.Α με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Εκτός από εμάς, στην συνάντηση προσήλθαν εκπρόσωποι από τους συλλόγους των Χημικών, Ψυχολόγων, Ακτινοφυσικών.

Το θέμα που συζητήσαμε με τον Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας και με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας ήταν οι εφημερίες. Από τον Γ.Γ. κο Ν. Πολύζο πήραμε την διαβεβαίωση ότι οι εφημερίες θα πληρωθούν χωρίς περικοπές το αργότερο μέχρι 13 Μαΐου για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Πιστεύουμε ότι η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε αντιληπτή από όλους και η υπόσχεση δε θα μείνει μόνο στα λόγια.

Με τιμή

Για το Δ. Σ. ΠΕΦΝΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ MScΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η προμήθεια φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία γίνεται με την εμπορική ονομασία του φαρμάκου (αφορά συγκεκριμένο κωδικό ΕΟΦ που παραπέμπει σε εμπορικό όνομα δραστικής ουσίας, συγκεκριμένης μορφής και ορισμένης περιεκτικότητας φαρμάκου), σε καθορισμένη νοσοκομειακή τιμή (Ν.Τ.) όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών φαρμάκων (Δ.Τ.Φ.)

Με βάση το ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380

1 Απριλίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περί τροποποιήσεως ορισμένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 «ΦΑΡΜΑΚΑ» της Α.Δ. 7/09 και 8/09». ..

2। Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν: α) πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τις Ιδιωτικές Κλινικές, β) πρόσθετη έκπτωση μέχρι 5% προς τους φαρμακεμπόρους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς τους, επί της χονδρικής τιμής, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εκπτώσεις προς τα νοσοκομεία, ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών είναι ανύπαρκτος λόγω σταθερών Ν.Τ. και περιορίζεται μόνο στο πεδίο των «παροχών» προς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση φαρμάκων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η έκπτωση επί της Ν.Τ. από τους προμηθευτές φαρμάκων προς τους φορείς τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας προβλέπεται από την ανωτέρω αγορανομική διάταξη…

Προϋποθέσεις

Η ύπαρξη κατάλληλου λογισμικού για την εισαγωγή των προσφορών, για την κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα τιμή και για την επικύρωση των παραγγελιών.

Κωδικός πρόσβασης του προμηθευτή (υπάρχει και χορηγείται από τον ΕΟΦ μετά από την αξιολόγηση του προμηθευτή).

Κωδικός πρόσβασης του φορέα – νοσοκομείο – φαρμακείο.

Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου από τον ΕΟΦ ή ΕΜΕΑ.

Περιγραφή

Το σύστημα λειτουργεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Με ανακοίνωση – πρόσκληση το Υπουργείο Υγείας καλεί κάθε προμηθευτή φαρμάκων, ο οποίος διαθέτει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα να καταθέσει την προσφορά του για συγκεκριμένη δραστική ουσία, μορφής και περιεκτικότητας. Η προσφορά εισάγεται στο σύστημα μόνο εάν έχει τιμή μικρότερη από τη Νοσοκομειακή Τιμή (Ν.Τ.) και σε όποια ποσότητα έχει την δυνατότητα (μονάδες δόσης) να προσφέρει ο προμηθευτής. Όλες οι προσφορές που αντιστοιχούν στην ίδια δραστική ουσία, ίδια μορφή και περιεκτικότητα (π.χ. CIPROFLOXACIN SOL.IV INF. 200 ml 400 mg) κατατάσσονται σε στήλη κατά φθίνουσα τιμή και με την αντίστοιχη διαθέσιμη ποσότητα σε διπλανή στήλη. Το σύνολο των προσφορών οι οποίες εμφανίζονται στο σύστημα έχουν την εξής μορφή .

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

CIPROFLOXACIN SOL IV INF 200 ml 400 mg 5000 20,55

CIPROFLOXACIN SOL IV INF 200 ml 400 mg 10000 19,50

CIPROFLOXACIN SOL IV INF 200 ml 400 mg 3000 19,00

CIPROFLOXACIN SOL IV INF 200 ml 400 mg 30000 18,00

CIPROFLOXACIN SOL IV INF 200 ml 400 mg 8000 15,30

CIPROFLOXACIN SOL IV INF 200 ml 400 mg 2000 12,10

CIPROFLOXACIN SOL IV INF 200 ml 400 mg 1500 10,35

Ο εξουσιοδοτημένος φαρμακοποιός του φορέα βλέπει την διαθεσιμότητα που υπάρχει στο συγκεκριμένο φάρμακο (δραστική ουσία – μορφή – περιεκτικότητα) και είναι υποχρεωμένος πλέον να παραγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο επικυρώνει την παραγγελία μόνο στην χαμηλότερη τιμή με την οποία διατίθεται το φάρμακο την εκάστοτε στιγμή. Το σύστημα είναι ανοικτό και ανά πάσα στιγμή είναι δυνατή η προσθήκη προσφορών και η αλλαγή της σειράς κατάταξης. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος η επικύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο για το είδος με τη χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά του προμηθευτή είναι δεσμευτική για τιμή και ποσότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 15 ημέρες) και δεν μπορεί να αποσυρθεί. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος μπορεί να αποσύρει την προσφορά του εφόσον επιθυμεί και να επανέλθει με νέα (εάν δεν μπορεί να πουλήσει μπορεί να χαμηλώσει τη τιμή). Ο προμηθευτής δεσμεύεται από εγγυήσεις και ρήτρες για την εκτέλεση της προμήθειας.

Εκτίμηση – πρόβλεψη

Το σύστημα είναι ταχύ, ευέλικτο, δυναμικό και μπορεί να επεκταθεί καθολικά σε όλες τις δραστικές ουσίες και σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Ενισχύει τον ανταγωνισμό, θα υπάρχει σημαντική μείωση τιμών και το όφελος θα είναι άμεσο.

Θα υπάρχει άμεση καταγραφή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τις αγορές οι οποίες γίνονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.

Δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες είναι απλές. Πρόκειται για πρόσκληση προσφοράς εκπτώσεων επί της Νοσοκομειακής Τιμής όπως προβλέπεται από την αγορανομική διάταξη.

Δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση θέμα ενστάσεων (όπως στην κλασική διαγωνιστική διαδικασία).

Δεν υπάρχει θέμα δεσμεύσεων για αγορά συγκεκριμένων ποσοτήτων εκ μέρους των νοσοκομείων.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ η προσφυγή στη διαδικασία των κλασικών διαγωνισμών έχει τα μειονεκτήματα ότι:

Το θεσμικό – νομικό πλαίσιο δεν είναι ευέλικτο και θα οδηγήσει σε πλήθος ενστάσεων με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι διαγωνισμοί θα αφορούν ένα μεγάλο αριθμό δραστικών ουσιών(1000) όπου θα προκύπτει ένας πολύ μεγάλος αριθμός συνδυασμών περιεκτικότητας – μορφής – συσκευασίας.

Η καθολική του εφαρμογή θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα (χρόνια).

Παρατήρηση 1. Η επιλογή της διαδικασίας του rebate για εξοικονόμηση πόρων και μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, νομιμοποιεί το υπάρχον σύστημα διακίνησης φαρμάκων, με ότι συνεπάγεται. Έτσι εξηγείται γιατί απέναντι σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία, οι προμηθευτές – και διάφοροι άλλοι παράγοντες, αντιτάσσουν το rebate.

Παρατήρηση 2. Οι σημαντικότερες εγχώριες βιομηχανίες φαρμάκων μετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ν. Λάκκας

9/4/2011Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Πρόσκληση συνάντησης στο ΥΥΚΑ 3 Μαΐου 2011

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104

www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr
Αθήνα 29-4-2011

Αρ. πρωτ.: 302ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Συνάδελφοι,


Είναι γνωστό σε όλους ότι οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί στήριξαν και στηρίζουν όλες τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την μείωση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, όμως έφτασε ο Μάιος και εφημερίες έχουμε να πληρωθούμε από τον προηγούμενο χρόνο.

Επειδή η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο όσον αφορά τα οικονομικά μας, σας καλούμε στο ΥΥΚΑ ( Αριστοτέλους 17), την Τρίτη 3 Μαΐου 2011 στις 13.30 , ώστε να ζητήσουμε διευκρινίσεις για τη καθυστέρηση της πληρωμής μας.


Η παρουσία όλων είναι αναγκαία.
Με τιμή

Για το Δ. Σ. ΠΕΦΝΙ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ MSc

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Απάντηση της ΠΕΦΝΙ προς την Φαρμακευτική Διεύθυνση του ΙΚΑ

Απάντηση της ΠΕΦΝΙ προς την Φαρμακευτική Διεύθυνση του ΙΚΑ για την εγκύκλιο σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων που χορηγούνται κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία.(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.grΑθήνα 15-4-2011
Αρ. πρωτ.: 301

Προς : Γενική Διεύθυνση
Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση Φαρμακευτική
(Υπόψη κας Π. Λίτσα)

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων που χορηγούνται κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία»

Σχετικά: Έγγραφο ΙΚΑ με αρ. πρωτ. : Γ55/837/21-3-2011

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου σας , θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

  • Τα φαρμακευτικά τμήματα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν επάρκεια σε όλα τα απαραίτητα φάρμακα των νοσηλευόμενων και μη ασθενών τους.
  • Στις περιπτώσεις που παρατηρούνται ελλείψεις σε αναγκαία φάρμακα, αυτό προκύπτει κυρίως από μη εκτέλεση παραγγελιών από τις προμηθεύτριες εταιρείες λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων που έχουν με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
  • Δεδομένου του κλειστού προϋπολογισμού που αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη για κάθε Νοσοκομείο πιστέύουμε ότι το κόστος για την αγορά των ακριβών φαρμάκων (89 φάρμακα , AIDS, κ.λ.π) θα πρέπει να εξαιρείται του κλειστού προϋπολογισμού ώστε να μπορεί να γίνεται ομαλά η προμήθεια των φαρμάκων αυτών για την εξυπηρέτηση των ασθενών μας.
  • Εξίσου σημαντική είναι η άμεση καταβολή της σχετικής δαπάνης από τους ασφαλιστικούς φορείς προς τα Κρατικά Νοσοκομεία (ΦΕΚ Β΄ 2326/27-8-2011), προς αποφυγή οικονομικής αιμορραγίας αυτών.

Με τιμή

Για το Δ. Σ. ΠΕΦΝΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ..................... Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc .............. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ MSc


Κοινοποίηση:
- Υπουργό Υ.Κ.Α κ. Λοβέρδο
- Υφυπουργό Υ.Κ.Α κ. Τιμοσίδη
- Γ. Γ. Υ.Υ.ΚΑ κ Πολύζο
- Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κ. Δημόπουλο
- Διοικητή ΙΚΑΠαρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Ο ΣΦΕΕ προσφεύγει στο ΣτΕ για τα κριτήρια της λίστας φαρμάκων

Χαλάνδρι, 11 Απριλίου 2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο ΣΦΕΕ προσφεύγει στο ΣτΕ
για τα κριτήρια της λίστας φαρμάκων


Ο ΣΦΕΕ ανακοινώνει ότι κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακυρώσεως της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια κατάρτισης της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Η πράξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τρεις κυρίως λόγους με δεδομένο ότι η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.2466/2010):
1. Βρίσκεται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης από τη στιγμή που μειώνει περαιτέρω τις τιμές των φαρμάκων κατά παράβαση του Ν.Δ. 96/73, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Καθιερώνει ενιαία κατηγορία φαρμάκων αποτελούμενη από πρωτότυπα και αντίγραφα, ενώ ο εξουσιοδοτικός νόμος διαχωρίζει σαφώς τις δύο κατηγορίες.
3. Προσκρούει και παραβιάζει στην Κοινοτική Οδηγία 89/105, η οποία προβλέπει ότι κάθε απόφαση αποκλεισμού ενός φαρμάκου από τον κατάλογο, που καλύπτεται από το ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.

Ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται από την Υπουργική Απόφαση είναι ασαφή, υποκειμενικά, πυροδοτούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, προάγουν την αδιαφάνεια και διαμορφώνουν κλίμα αντιπαράθεσης.

Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αίτηση ακύρωσής της ενώπιον του ΣτΕ.

Σημειώνουμε ότι ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει στην κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις με γνώμονα την πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα, οι οποίες διασφαλίζουν την επιδιωκόμενη από την κυβέρνηση εξοικονόμηση πόρων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί η δαπάνη είναι να προχωρήσει άμεσα η πλήρης μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό αρχείο του ασθενούς και να εφαρμοστούν άμεσα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Ο ΣΦΕΕ τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, στερείται αντικειμενικότητας και διαφάνειας, εγείρει ανισότητες και παρουσιάζει σοβαρά νομικά προβλήματα.

Ακόμη, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα προκαλέσει εκρηκτική αναστάτωση και κλίμα θεραπευτικής ανασφάλειας, αφού θα οδηγήσει σε απόσυρση βασικών αναντικατάστατων θεραπειών και θα αποτρέψει την κυκλοφορία νέων σημαντικών καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα.


Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3 - 152 32, ΧαλάνδριΑθήνα

Τηλ: 210 68 91 101,

Fax: 210 68 91 060

sfee@sfee.gr
http://www.sfee.gr

<= Επιστροφή στην αρχική σελίδα